Wpłat można dokonywać na poniższe dane:

Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt Kłębek Nadziei
Numer konta bankowego: 25 1090 2590 0000 0001 4423 6607
Wałsnów 22B, 26-505 Orońsko
tytułem: darowizna na rzecz zwierząt

STOWARZYSZENIEKLEBEKNADZIEI@interia.pl

Organizujemy również zbiórki dostępne na stronie www.ratujemyzwierzaki.pl oraz na naszym facebook.

Serdecznie zapraszamy